Projekty RPO WŁ 2014-2020

Osie priorytetowe RPO WŁ 2014-2020Projekty RPO można porządkować klikając na nagłówki tabeli oraz wyszukiwać po poszczególnych kolumnach w polach wyszukiwania znajduujących się pod nagłówkiem tabeli

OŚ PRIORYTETOWATYTUŁ PROJEKTUBENEFICJENTWOJEWÓDZTWOPOWIATGMINAWARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM W ZŁWARTOŚĆ UNIJNEGO DOFINANSOWANIA W ZŁDATA ROZPOCZĘCIA i ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU
1-10 / 6114 show all
Oś 2 - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarkaZmiany w firmie szansą na utrzymanie działalności przedsiębiorstwaŻYCIE Z PASJĄ ANETTA JAGUSIAK KOWALSKAŁÓDZKIE piotrkowski1616973.0995622.02020-10-01 - 2021-12-31
Oś 10 - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionieUFOLANDIA - KRAINA DZIECI IIŻŁOBEK UFOLANDIA JOANNA GRZYBOWSKAŁÓDZKIE tomaszowski244232.5207597.622019-05-01 - 2020-08-31
Oś 10 - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionieNowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Montessori Anna Hanausek-BadziakŻŁOBEK MONTESSORI ANNA HANAUSEK-BADZIAKŁÓDZKIE Łódź386354.63328356.592019-06-01 - 2020-10-30
Oś 2 - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarkazwiększnie konkurencyjności MŚPZYGMUNT GAWROŃSKIŁÓDZKIE Łódź47070.6647070.662020-11-01 - 2021-01-31
Oś 1 - Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzyOpracowanie ubrania strażackiego ochronnego, specjalnego o wysokim komforcie użytkowania z uwzględnieniem parametrów użytkowych, zapewniającego bezpieczeństwo strażaka w warunkach akcji ratowniczo-gaśniczej i długotrwałe użytkowanieZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYTWÓRNIA UMUNDUROWANIA STRAŻACKIEGOŁÓDZKIE brzeziński393399.35216030.052019-09-01 - 2021-07-02
Oś 2 - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarkaRozwój działalności eksportowej ZOSP RP Wytwórni Umundurowania Strażackiego przez wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (udział przedstawicieli ZOSP RP WUS w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych)ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJŁÓDZKIE brzeziński696683.99498930.452020-01-01 - 2023-12-31
Oś 2 - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarkaUzbrojenie terenów inwestycyjnych ZM BZURAZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „BZURA”ŁÓDZKIE łowicki4578131.273181074.542016-08-01 - 2022-03-31
Oś 2 - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarkaWsparcie na finasowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19 dla firmy ZuZa Arkadiusz SzelągowskiZUZA ARKADIUSZ SZELĄGOWSKIŁÓDZKIE Łódź23535.3323535.332020-11-01 - 2021-01-31
Oś 2 - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarkaUtrzymanie działalności gospodarczej ZUMA Anna Grochulska, poprzez otrzymanie dofinansowania kapitału obrotowegoZUMA ANNA GROCHULSKAŁÓDZKIE łódzki wschodni23535.3323535.332020-11-01 - 2021-01-31
Oś 2 - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarkaPOMOC W ZABEZPIECZENIU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ DLA ZPHU"ENZO" DOTKNIĘTEGO SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19ZPHU "ENZO" LUCYNA JAROSZYŃSKAŁÓDZKIE Łódź23535.3323535.332020-11-01 - 2021-01-31

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020