2017-05-31

www

Regionalne Centrum Polityki Społecznej

  • 2017-05-31 12:52:23

  • brak załączników

2016-07-14

Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej - ROIS

Powołany w strukturze RCPS w Łodzi, podmiot o charakterze opiniodawczo-doradczym, którego efekty działań, głównie w formie upowszechniania wiedzy gromadzonej na podstawie realizowanych badań i analiz dotyczących sfery społecznej, mają przyczyniać się do prawidłowej realizacji i efektywnego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.