2014-04-30
%c5%82%c3%b3dzkiemazowieckie

Postęp prac nad badaniem powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy

Wspólne badanie z województwem mazowieckiem zaczyna nabierać prędkości. Na ukończeniu jest część diagnostyczna, wybrane zostały także obszary badań - branża owocowo-warzywną oraz obszar wiedzy i kreatywności.

więcej

2014-04-30
Kot

Spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się posiedzenie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, w którym udział wzięli przedstawiciele BPPWŁ i ROT WŁ.

więcej

2014-03-06
Rft

Konferencja inaugurująca działalność Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego

Dnia 3 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy odbyła się konferencja inaugurująca działalność Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego powołanego Uchwałą nr 1785/13 Zarządu Województwa Łódzkiego.

więcej

2014-03-04
%c5%82%c3%b3dzkiemazowieckie

Wspólna Strategia województw łódzkiego i mazowieckiego

W dniu 28 lutego 2014 r. przedstawiciele Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego wzięli udział w spotkaniu inaugurującym prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej.

więcej

2014-02-19
Tereny inwestycyjne

Rozpoczęcie badania „Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim”

W styczniu 2014 r. rozpoczęły się prace nad badaniem „Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim”. Wyniki tego badania posłużą do opracowania jednego ze wskaźników Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 – udział powierzchni uzbrojonych terenów inwestycyjnych w powierzchni terenów inwestycyjnych ogółem [%].

więcej

2014-02-10
%c5%82%c3%b3dzkie %c5%9bwi%c4%99tokrzyskie

Wspólne badanie z województwem świętokrzyskim

W styczniu 2014 roku rozpoczęło się badanie wspólnie realizowane przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego i Obserwatorium Rozwoju Regionalnego działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pn. "Możliwości rozwoju łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych".

więcej

2014-01-07
Rft

Powołanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego

W dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego zostało powołane Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego - organ opiniodawczo-konsultacyjny Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie planowania i monitorowania rozwoju regionu.

więcej