2014-10-27
Wup lodz logo

Społeczne i przestrzenne zróżnicowanie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie łódzkim

więcej

2014-10-27
Wup lodz logo

Stare czy nowe kwalifikacje – rynek pracy w Łódzkiem wobec osób po 50 roku życia

więcej

2014-10-27
Wup lodz logo

Wyzwanie, szansa, czy… konieczność? Społeczne i ekonomiczne aspekty samozatrudnienia w województwie łódzkim

więcej

2014-10-27
Wup lodz logo

Mobilność zarobkowa mieszkańców województwa łódzkiego

więcej

2014-10-27
Wup lodz logo

Warunki rozwoju lokalnych rynków pracy w województwie łódzkim na podstawie analizy opinii przedstawicieli samorządów

więcej

2014-10-27
Wup lodz logo

Gospodarowanie zasobami pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wyniki badań w województwie łódzkim.

więcej

2014-10-27
Wup lodz logo

Wzory aktywności zawodowej ludności wiejskiej województwa łódzkiego oraz ich społeczne i ekonomiczne uwarunkowania

więcej

2014-10-27
Wup lodz logo

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych

więcej

2014-10-27
Wup lodz logo

Diagnoza działań osób aktywnie poszukujących pracy w województwie łódzkim Umiejętności zawodowe. Teoria a praktyka.

więcej

2014-10-27
Wup lodz logo

Branże przyszłości. Perspektywy rozwoju zasobów pracy w regionie łódzkim

więcej