2017-02-07
Missing

Ankieta na temat zainteresowania rodziców żłobkami.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę nt. zainteresowania rodziców żłobkami. By właściwie planować rozwój form opieki nad dziećmi do 3. roku życia, ważne są opinie rodziców.

więcej

2015-09-23
Missing

Polityki Sektorowe Województwa Łódzkiego - Konsultacje społeczne

Informacja o konsultacjach społecznych Polityk Sektorowych Województwa Łódzkiego.

więcej

2015-09-16
Kot

Spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

W dniach 31.08 - 1.09.2015 roku pracownicy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Krajowe Obserwatorium Terytorialne

więcej

2015-09-16
Missing

Zakończenie projektu systemowego POKL "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim"

W dniu 30 czerwca 2015 roku zakończył się projekt systemowy "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publiczych w województwie łódzkim"

więcej

2015-06-29
%c5%82%c3%b3dzkiemazowieckie

Konferencja „Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy”, 24 czerwca 2015 roku

W dniu 24 czerwca br. w auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja „Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych” organizowana przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne we współpracy z uczelnią.

więcej

2015-06-26
%c5%82%c3%b3dzkie %c5%9bwi%c4%99tokrzyskie

Konferencja podsumowująca badanie „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”, Opoczno 19 czerwca 2015

W dniu 19 czerwca 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyła się konferencja podsumowująca badanie „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy  Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”

więcej

2015-06-26
Missing

Konferencja podsumowująca projekt "Wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim", 16 czerwca 2015

W dniu 16 czerwca br. w siedzibie ŁARR miała miejsce konferencja podsumowująca realizację projektu Samorządu Województwa Łódzkiego „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim”.

więcej

2015-04-28
Rft

Spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego w dniu 24 kwietnia 2015 r.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego odbyło się połączone spotkanie RFT oraz Grupy roboczej ds monitorowania polityk publicznych.

więcej

2014-11-21
%c5%82%c3%b3dzkie %c5%9bwi%c4%99tokrzyskie

Wywiad zogniskowany w siedzibie starostwa powiatowego w Opocznie.

Informacja o wywiadzie zogniskowanym w ramach badania: Możliwości rozwoju łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych.

więcej

2014-09-30
Kot

Spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

W dniu 28 sierpnia br. pracownicy ROT WŁ brali udział w spotkaniu Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

więcej