Kontynuacją prac nad rozwojem koncepcji przyjętej w Regionalnej Strategii Innowacji, była realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego projektu pn. „Opracowanie Polityk Sektorowych Województwa Łódzkiego w ramach środków pochodzących z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013”. Umożliwiło to stworzenie sześciu Dokumentów strategicznych, zawierających wizję i cele dla każdej z branż kluczowych, pełniących funkcję Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji:

- Energetyka (w tym odnawialne źródła energii)

- Informatyka i Telekomunikacja

- Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze

- Medycyna, Farmacja, Kosmetyki

- Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody

- Zaawansowane Materiały Budowlane