Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalne Centrum Polityki Społecznej

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament ds. PO Kapitał Ludzki

Departament Infrastruktury

Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Departament Kultury i Edukacji

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Regionalnej