2015-12-03

Między pasją a pracą. Studenci i kadra wyższych szkół artystycznych wobec rozwoju sektora kreatywnego w województwie łódzkim

Badanie powstało w 2015 roku. Raport z badania „Między pasją a pracą. Studenci i kadra wyższych szkół artystycznych wobec rozwoju sektora kreatywnego w województwie łódzkim” pragniemy skierować do wszystkich tych Czytelników którzy, z własnej ciekawości bądź zawodowego obowiązku, poszukują wiedzy na temat skali wielkości oraz struktury zasobów ludzkich mogących w najbliższej przyszłości stanowić trzon naturalnego zaplecza kadrowego dla rozwoju przemysłów kreatywnych w województwie łódzkim. Szczególnie polecamy go natomiast osobom zawodowo zaangażowanym we wdrażanie rozmaitych planów i strategii mających wspomagać rozwój działalności twórczych w regionie.

 http://obserwatorium.wup.lodz.pl/images/stories/Raporty/miedzy_pasja_a_praca.pdf