2015-12-03

Praca nierejestrowana - Charakterystyka zjawiska w województwie łódzkim

Badanie powstało w 2015 roku. Problem pracy nierejestrowanej, bez względu na typ gospodarki, jest zagadnieniem globalnym. Stanowi istotny element rynku pracy również w naszym kraju. Praca w szarej strefie cieszy się ciągle sporym przyzwoleniem społecznym. Prezentowany raport pozwala określić skalę zjawiska „szarej strefy” w województwie łódzkim. Przedstawia okoliczności zaistnienia pracy nierejestrowanej na lokalnym rynku pracy co stanowi ciekawe uzupełnienie obrazu realnego zapotrzebowania na pracę w województwie łódzkim oraz tło dla opisu aktualnych problemów na lokalnym rynku pracy.

http://obserwatorium.wup.lodz.pl/images/stories/Raporty/szara_strefa.pdf