2015-12-03

Obraz kształcenia zawodowego w województwie łódzkim. Dyskusja nad formą oraz efektywnością kształcenia praktycznego

Badanie powstało w 2014 roku. Podejmowana w projekcie problematyka w chwili obecnej stanowi jedno z większych wyzwań nie w regionie łódzkim, ale również w całym kraju. Związane jest to przede wszystkim z rolą, jaką kształcenie zawodowe powinno odgrywać w procesie modernizacji polskiej gospodarki, w tym poprawy jej innowacyjności.

http://obserwatorium.wup.lodz.pl/images/stories/Raporty/Obraz_ksztalcenia_zawodowego_LR.pdf