2015-12-03

Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia pracowniczego oraz organizacji pracy w województwie łódzkim

Badanie powstało w 2014 roku. Głównym celem badania była identyfikacja skali, zakresu i przyczyn wykorzystania elastycznych form zatrudnienia pracowniczego i organizacji pracy w województwie łódzkim. Ocenie poddano poszczególne rozwiązania z zakresu nietypowych form zatrudnienia.

http://obserwatorium.wup.lodz.pl/images/stories/Raporty/elastyczne_formy_raport_lr.pdf