2015-09-16

Zakończenie projektu systemowego POKL "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim"

W dniu 30 czerwca 2015 roku zakończył się projekt systemowy "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publiczych w województwie łódzkim" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działalność Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego będzie kontynuowana zgodnie z dotychczas wypracowanymi założeniami.

  • 2015-09-16 12:18:30

  • POKL , ROT

  • brak załączników