2015-06-26

Konferencja podsumowująca badanie „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”, Opoczno 19 czerwca 2015

W dniu 19 czerwca 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyła się konferencja podsumowująca badanie „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy  Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”. Badanie przeprowadziło  Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego, funkcjonujące w strukturze Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych z powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego oraz przedsiębiorcy z sektora materiałów budowlanych.  Konferencję  prowadziła pani Ewa Paturalska-Nowak   - dyrektor BPPWŁ w Łodzi.

Na wstępie uczestników konferencji powitał  Wicemarszałek Województwa Łódzkiego  - pan Artur Bagieński, który przypomniał tradycje ceramiczne tego rejonu, w tym miasta Opoczna. Następnie   obecnych przywitał gospodarz konferencji – pan Józef Róg – Starosta Powiatu Opoczyńskiego.

Na początku konferencji,  pani Aleksandra Rutkowska z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, przedstawiła prezentację „Możliwości finansowania rozwoju w ramach Obszaru funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno – Tomaszów Mazowiecki w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020”. Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego szczegółowo omówiła osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

Następnie dyrektor BPPWŁ - pani Ewa Paturalska-Nowak przedstawiła założenia badania „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”. Pani Dyrektor podkreśliła, że potrzeba przeprowadzenia takiego badania wynikała zarówno z dokumentów strategicznych województw łódzkiego i świętokrzyskiego, jak i z porozumienia zarządów obydwu województw.

 Kolejnym prelegentem był dr Janusz Kornecki , reprezentujący EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego z Kielc, które opracowało ekspertyzę zat. „Określenie kosztów i korzyści wynikających z funkcjonowania Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”.

Po przerwie – Pani Anna Szymańska – kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Łodzi przedstawiła  diagnozę społeczno-gospodarczą obszaru objętego badaniem, tj. powiatów: opoczyńskiego.  tomaszowskiego i koneckiego, a także diagnozę sektora materiałów budowlanych. Następnie pani Joanna Dytrych, reprezentująca ROT Województwa Łódzkiego, omówiła wyniki badań własnych, którymi byli objęci przedsiębiorcy z sektora materiałów budowlanych oraz samorządowcy z powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego. Pani Joanna Dytrych podkreśliła, że wywiady kwestionariuszowe przeprowadzono w 53 mikro i małych firmach z branży, a pogłębione wywiady indywidualne w 9 dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz w 11 lokalnych jednotaktach samorządu terytorialnego. Prelegentka zaprezentowała postawy przedsiębiorców i  samorządowców wobec idei powołania klastra/platformy zaawansowanych materiałów budowlanych.

Ostatnim punktem konferencji była dyskusja, w czasie której głos zabierali głównie przedstawiciele samorządów. W czasie dyskusji poruszano m.in. problemy związane z dewastacją dróg lokalnych przez transport samochodowy przewożący materiały budowlane na obszarze Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Maz. i brak możliwości pozyskania środków na remonty tych dróg w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020. Inną kwestią poruszaną  podczas dyskusji była rola samorządów w edukowaniu przedsiębiorców na temat klasteringu i strategii biznesowych.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Badania własne 3,2 MB pobierz
mime Platforma 5,69 MB pobierz
mime Ekspertyza 284 KB pobierz
mime RPO OF 5,91 MB pobierz