2015-06-26

Konferencja podsumowująca projekt "Wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim", 16 czerwca 2015

W dniu 16 czerwca br. w siedzibie ŁARR miała miejsce konferencja podsumowująca realizację projektu Samorządu Województwa Łódzkiego „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim”.

W konferencji udział wzięli członkowie Regionalnego Forum Terytorialnego, Grupy roboczej ds. monitorowania polityk publicznych oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, w tym Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego, Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz firmy Pheno Horizon, realizatora ekspertyzy "Oszacowanie kosztów i korzyści dla obszaru metropolitalnego Łodzi wynikających z powstania układu bipolarnego".

Dwa lata, jakie upłynęły od czasu przystąpienia do realizacji projektu przyniosły efekty w postaci m. in. budowy sieci współpracy oraz licznych badań, w tym dwóch o zasięgu ponadregionalnym, realizowanych we współpracy
z województwem mazowieckim oraz województwem świętokrzyskim

Konferencja składała się z dwóch bloków tematycznych. W części pierwszej przedstawione zostały efekty dotychczasowej działalności ROT WŁ w ramach projektu SWŁ, a także wyniki ekspertyzy "Oszacowanie kosztów
i korzyści dla obszaru metropolitalnego Łodzi wynikających z powstania układu bipolarnego" oraz badania „Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy”.

W drugiej części konferencji prezentacji skupiono się na przedstawieniu wyników badania ekspertyzy „Określenie kosztów i korzyści Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych oraz badania „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”. Omówiono także plany i zamierzania dotyczące dalszej działalności ROT WŁ.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Prezentacja podsumowanie ROT 5,41 MB pobierz