2015-03-12

Spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego 10 marca 2015

W dniu 10 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się połączone spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego i Grupy roboczej do spraw monitorowania polityk publicznych poświęcone tematyce odnawialnych źródeł energii. Energetyka, w tym odnawialne źródła energii, to jedna z inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego, określona w Strategii Innowacji dla województwa łódzkiego RSI Loris 2030.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Regionalnego Forum oraz grupy roboczej, przedstawiciele Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji dla woj. łódzkiego LORIS 2030, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, delegacja samorządowców z regionów Güssing (Austria) i Kyritz (Niemcy), oraz zaproszeni goście, wśród których przeważali przedstawiciele jednostek samorządowych województwa. Ogółem w spotkaniu wzięło udział 55 osób, w tym 16 członków RFT WŁ.

Spotkanie została zorganizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk- Instytutem Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI.

Na spotkaniu omówiono następujące kwestie:

  • Doświadczenia jednostek samorządowych z regionów Güssing (Austria) i Kyritz (Niemcy) dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii. Przedstawiciele tych regionów współpracują z woj. łódzkim (Społeczną Akademią Nauk) w ramach międzynarodowego projektu ze środków europejskich LANDonline – Transnationales Netzwerk für Erneuerbare Energien und Speichertechnologien (LandOnline - Międzynarodowa sieć na rzecz odnawialnych źródeł energii i technologii jej magazynowania). Projekt ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz termoizolacji budynków.
  • Rozwój energetyki w kontekście wykorzystania OZE w województwie łódzkim - Ewa Paturalska-Nowak, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Ocena sytuacji energetycznej województwa łódzkiego w kontekście odnawialnych źródeł energii, w tym pozycja województwa na tle kraju w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, dynamika produkcji energii z OZE, istniejące i planowane inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych, instalacji słonecznych oraz elektrociepłowni i kotłowni spalających biomasę.
  • Założenia Ustawy o odnawialnych źródłach energii - Struktura i wsparcie dla wytwórców OZE Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki. W dniu 16 stycznia br. Sejm RP uchwalił ustawę o odnawialnych źródeł energii, dokument jest na finalnym etapie procedowania. Prezentacja przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki poświęcona była omówieniu kluczowych aspektów Ustawy, w tym mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej z OZE i biogazu rolniczego oraz ciepła w instalacjach OZE, zasad wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE, zasad współpracy międzynarodowej w zakresie OZE oraz wspólnych  projektów inwestycyjnych.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime prezentacja Netzwerkbildung von Erneuerbaren-Energie-Kommunen_Niemcy 4,96 MB pobierz
mime prezentacja Das ökoEnergieland_Austria 10,2 MB pobierz
mime prezentacja Ustawa z dn 20.02.2015 o OZE_Ministerstwo Gospodarki 1,57 MB pobierz
mime prezentacja Rozwój energetyki w kontekście wykorzystania OZE w WŁ_BPPWŁ 13,2 MB pobierz