2014-11-21

Wywiad zogniskowany w siedzibie starostwa powiatowego w Opocznie.

14 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbył się wywiad zogniskowany z przedsiębiorcami branży ceramiczno-budowlanej z powiatów: opoczyńskiego, tomaszowskiego i koneckiego. Wywiad zorganizowany został przez firmę EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego działającego w strukturach Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wywiad był elementem badania, realizowanego przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego możliwości powstania platformy zaawansowanych materiałów budowlanych. Wnioski płynące ze spotkania zostaną zawarte w raporcie końcowym, przygotowywanym przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne i zaprezentowane w roku 2015. 

Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości i życzliwości pana Starosty Marka Ksyty oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie.