2014-10-27

Monitoring Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013

Zamieszczone w opracowaniu dane pochodzą z placówek ochrony zdrowia oraz z innych podmiotów związanych z ochroną zdrowia m.in. z Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi czy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

http://www.zdrowie.lodzkie.pl/polityka-zdrowotna/strategia-polityki-zdrowotnej/monitoring-strategii-polityki-zdrowotnej