2014-10-27

Badanie ankietowe nt. wiedzy i potrzeb mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób

Badanie ankietowe było prowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w okresie od 10.07 do 31.08.2010 roku. Główne cele badania to:

Uzyskanie informacji od mieszkańców województwa łódzkiego na temat ich wiedzy dotyczącej badań profilaktycznych, realizowanych na terenie, województwa, w tym prowadzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.

  • Uzyskanie informacji na temat potrzeb w zakresie prowadzonych akcji profilaktycznych,
  • Optymalizacja sposobu promocji i reklamy prowadzonych badań profilaktycznych,

Optymalizacji wyboru miejsc, w których akcje profilaktyczne będą się odbywały.

http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/dokumenty