2014-10-27

Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół w województwie łódzkim

Badanie wykonano w 2013 roku  w ramach projektów systemowych: „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi” i „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – Kontynuacja”, zrealizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

Jest to próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu młodzież szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego czuje się odpowiedzialna za kształtowanie swojej kariery zawodowej.

Badanie skupia się na motywach, którymi kierują się młodzi ludzie przy wyborze ścieżki kształcenia, ich oczekiwaniach wobec przyszłej pracy i potrzebach informacyjnych.

http://obserwatorium.wup.lodz.pl/index.php/m2013/328-wiadomo-wyboru-zawodu