2014-10-27

Kobiety i mężczyźni wobec zapotrzebowania rynku pracy na kwalifikacje zawodowe

Badanie wykonano w 2013 roku  w ramach projektów systemowych: „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi” i „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – Kontynuacja”, zrealizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

Badanie nt. sytuacji kobiet na rynku pracy w województwie łódzkim. Skupia się na poszukiwaniu rozbieżności występujących między kobietami  i mężczyznami w trzech obszarach: kwalifikacji i kompetencji, pozycji zawodowej oraz życia rodzinnego.

http://obserwatorium.wup.lodz.pl/index.php/m2013/323-kobiety-i-mczyni