2014-10-27

Gospodarowanie zasobami pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wyniki badań w województwie łódzkim.

Badanie wykonano w 2012 roku  w ramach projektów systemowych: „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi” i „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – Kontynuacja”, zrealizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

Cele badania:

  • obserwacja wyraźnej zależności między wielkością firm a skalą i kierunkiem zmian ich obrotów, wskazującej na silne uwrażliwienie na zmiany koniunktury gospodarczej mikroprzedsiębiorstw regionu łódzkiego.
  • identyfikację najważniejszych kompetencji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwach sektora MSP regionu łódzkiego.
  • identyfikację najlepiej i najgorzej prosperujących rodzajów działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim.
  • rozpoznanie skłonności małych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego do wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz skuteczności ubiegania się o nie.

http://obserwatorium.wup.lodz.pl/index.php/m2012/292-gospodarowanie-zasobami-pracy