2014-10-27

Strategiczna Mapa Regionu – badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych

Badanie zrealizowano w okresie 15.12.2009 – 5.07.2010 roku, w ramach projektu systemowego „Strategiczna mapa regionu - badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych”, zrealizowanego w Poddziałaniu 8.1.4 PO KL

Główny cel badania było dostarczenie podmiotom wpływającym na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie łódzkim wiedzy niezbędnej do podejmowania strategicznych decyzji poprzez opracowanie alternatywnych scenariuszy rozwojowych – uwzględniających optymistyczne, pesymistyczne i neutralne wersje zdarzeń dla wszystkich gmin, powiatów i podregionów województwa łódzkiego.

https://www.efs.2007-2013.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/strony/startegiczna_mapa_regionu_23012011.aspx