2014-10-27

Badanie potencjału innowacyjnego województwa łódzkiego w zakresie ICT – identyfikacja luk kompetencyjnych, 2010

Badanie zrealizowano w okresie 1.03 - 30.04.2010 roku, w ramach projektu systemowego „Aktualizacja RSI – Badania i Monitoring”, zrealizowanego w Poddziałaniu 8.2.2 PO KL

Celem badania było zdiagnozowanie luki kompetencyjnej związanej z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych na pięciu obszarach: wśród mieszkańców województwa łódzkiego (gospodarstwa domowe), przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek edukacyjnych i naukowych (szkoły wyższe).


https://www.efs.2007-2013.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/strony/badanie_potencjalu_innowacyjnego_lodzkiego_ict_23012011.aspx