2014-10-01

Konferencja Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego 26.09

W dniu 26 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyła się konferencja Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego, współorganizowana przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Społeczną Akademię Nauk, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego, przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Zaproszonych gości, w tym m. in. członków Regionalnego Forum, przedstawicieli świata nauki i biznesu, powitał Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

Konferencję otworzyła pani Ewa Paturalska-Nowak – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, która przedstawiła prezentację nt. Koncepcji Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej

Dokument ten jest efektem współpracy województw mazowieckiego i łódzkiego i podpisanego w 2012 roku przez Marszałków obu województw Porozumienia o współpracy.

Drugą cześć konferencji poprowadziła Pani profesor Anna Rogut wraz z Panią dr Iwoną Świeczewską, która przedstawiła prezentację nt. Potencjalnych zmian w obrębie regionalnych obszarów inteligentnej specjalizacji województwa łódzkiego. Koncepcja rozwoju regionalnych obszarów inteligentnej specjalizacji województwa łódzkiego jest zgodna z podejściem opracowanym w ramach projektu „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników”.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Agenda 26.09.2014 195 KB pobierz
mime Materiały konferencyjne EEDRI 335 KB pobierz
mime Materiały konferencyjne BPPWŁ 211 KB pobierz