2014-09-30

Warsztaty dla ROTów 24 - 26 września 2014 r.

W dniach 24-26 września br. pracownicy ROT WŁ brali udział w warsztatach dla przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych organizowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Podkarpackiego w ramach projektu „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”.

Spotkania ROTów stanowią cenną platformę wymiany pomysłów i doświadczeń pomiędzy pracownikami ROT z innych województw. Jest to również okazja do omówienia przyszłych planów rozwojowych i nawiązywania współpracy. W warsztatach brali udział także przedstawiciele Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, którzy przedstawili plan pracy KOT na kolejny okres, co otworzyło dyskusję dotyczącą rozwoju współpracy ROTów z krajowym odpowiednikiem.

Podczas spotkania wszyscy przedstawiciele ROTów mieli okazję przedstawić informacje na temat prowadzonych przez siebie badań oraz efekty współpracy z zaprzyjaźnionymi instytucjami.

  • 2014-09-30 14:00:00

  • ROT

  • brak załączników