2014-09-30

Spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

W dniu 28 sierpnia br. pracownicy ROT WŁ brali udział w spotkaniu Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele pozostałych Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, urzędów marszałkowskich, a także ministerstw i urzędów centralnych.

Głównym celem spotkania było podsumowanie efektów wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2004-2013 oraz prezentacja Sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – VI Raport Kohezyjny. Spotkaniu  przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda.