2014-08-04

Konferencja Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego

W dniach 24-26 czerwca br. pracownicy ROT WŁ gościli w miejscowości Dębe, gdzie odbywały się cykliczne warsztaty dla wszystkich ROTów oraz Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych, zorganizowane w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, pełniące funkcję ROTu. Warsztaty był poświęcone współpracy instytucji w zakresie monitorowania zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Obejmowały też takie tematy jak „Wpływ funduszy na gospodarkę regionów”, „Edukacja statystyczna różnych grup odbiorców w regionie”, „Badanie benchmarkingowe na przykładzie rozwoju Mazowsza” czy „Proces budowania Modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy”.  Jedną z prezentacji, dotyczącą wybranych aspektów działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego prowadziła Pani Anna Szymańska, kierownik jednostki. W trakcie warsztatów stolikowych prowadzono intensywne dyskusje na temat monitorowania instrumentów terytorialnych oraz dokumentów strategicznych, jak również funkcjonowania regionalnych portali informacyjno-statystycznych.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Prezentacja 2,16 MB pobierz
  • 2014-08-04 13:33:21

  • ROT

  • 1 załącznik