2014-06-02

Udział w konferencji inaugurującej funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

W dniu 27 maja pracownicy ROT WŁ gościli w Poznaniu na konferencji pt. ”Rola monitorowania polityk publicznych w zarządzaniu rozwojem województwa” inaugurującej funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Celem konferencji było przybliżenie miejsca i roli monitorowania polityk publicznych w systemie planowania regionalnego w Wielkopolsce. Jednostką odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu monitorowania jest Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (WROT), utworzone w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W spotkaniu, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Krajowego Obserwatorium Terytorialnego), regionalnych obserwatoriów terytorialnych województw departamentów i biur UMWW oraz jednostek podległych, a także jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu.

Oprócz koncepcji funkcjonowania systemu monitorowania polityk publicznych w województwie wielkopolskim, na konferencji zaprezentowano również wyniki badań prowadzonych przez WROT:

  • Wyniki analizy wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy
  • Analiza potencjałów i kierunków wykorzystania lotnisk o znaczeniu lokalnym zlokalizowanych na obszarze Wielkopolski

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się na stronie UMWW [http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php/81-szukaj/2935-konferencja-inaugurujaca-funkcjonowanie-wielkopolskiego-regionalnego-obserwatorium-terytorialnego]

  • 2014-06-02 10:18:00

  • ROT

  • brak załączników