2014-05-26

Konferencja Zachodniopomorskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

W dniach 20 i 21 maja 2014 odbyła się konferencja Zachodniopomorskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Konferencja, prócz części wspólnej, ukierunkowanej na współdziałanie regionalnych obserwatoriów i współpracę z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym, zawierała również część warsztatową. Warsztaty dotyczyły:

  • Zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  • Współdziałania ROT i Obserwatoriów Polityki Społecznej
  • Opracowanie i wykorzystanie danych Izby Skarbowej
  • Pogranicznych Obszarów Strategicznej Interwencji

 

Zrównoważony rozwój społeczeństwa informacyjnego

Tematyka warsztatów dotyczyła skutecznych sposobów opisywania społeczeństwa informacyjnego za pomocą wskaźników. Wielka dynamika zjawiska społeczeństwa informacyjnego stawia jednak przed badaczami istotne bariery poznawcze: wskaźniki infrastruktury, usług i kompetencji stają się anachroniczne (stacjonarne linie telefoniczne, linie DSL), mają tendencję do szybkiego wysycania się (przedsiębiorstwa posiadające stronę www), sprawiają problemy interpretacyjne (poziom komputeryzacji w szkołach), lub wręcz są niemożliwe do uzyskania (liczba telefonów komórkowych w podziale na jednostki administracyjne). Z kolei wskaźniki dobrze opisujące elementy społeczeństwa informacyjnego są trudne w uzyskaniu i mają specjalistyczny charakter (liczba węzłów dostępowych w jednostce administracyjnej). Warsztat zainicjował dyskusję na temat rozsądnego monitorowania zjawiska społeczeństwa informacyjnego.

Współdziałanie ROT i Obserwatoriów Polityki Społecznej

Celem warsztatów było wypracowanie modelu współpracy regionalnych obserwatoriów z działającymi w różnych strukturach obserwatoriami tematycznymi takimi jak obserwatoria rynku pracy czy obserwatoria integracji społecznej. Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja działalności Obserwatorium Integracji Społecznej w Szczecinie, w tym prowadzonych badań i analiz.

Wyniki badań mogą stanowić istotne uzupełnienie danych gromadzonych przez Regionalne Obserwatoria Terytorialne w zakresie polityki społecznej. Jednym z proponowanych modeli współpracy mógłby być model koordynacyjno-partycypacyjny.

Opracowanie i wykorzystanie danych Izby Skarbowej

Regionalne Izby Skarbowe dysponują wieloma danymi o podatnikach, które odpowiednio zagregowane i zestawione mogą stanowić bardzo cenne źródło informacji dla ROTów. Szczególnie korzystnie, w porównaniu z danymi dostępnymi w systemie statystyki publicznej, wypada agregacja przestrzenna oraz precyzja danych. Wykorzystując dane z formularzy PIT i VAT oraz uzupełniając je o wskaźniki ze statystyki publicznej można uzyskać zupełnie nowy ładunek informacji, użyteczny w badaniach i analizach regionalnych. Warsztat, ukazując dobre praktyki kooperacji administracji samorządowej i Izby Skarbowej, z pewnością przyczyni się do zainicjowania  współpracy w kolejnych regionach.

Pograniczne Obszary Strategicznej Interwencji

Tematyka warsztatów poświęcona była zagadnieniom związanym z badaniami powiązań funkcjonalnych na peryferyjnych obszarach województw. Uczestnicy warsztatu dyskutowali nad metodologią wyznaczania tych obszarów, badaniem powiązań (wybór obszarów tematycznych i wskaźników) oraz możliwościami interwencji z punktu widzenia prowadzonej polityki rozwoju przez samorządy lokalne i regionalne.

  • 2014-05-26 13:40:00

  • ROT

  • brak załączników