2013-11-04

Wspólne badanie z województwem mazowieckim

W październiku 2013 roku rozpoczęło się badanie wspólnie realizowane przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego i Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne pn. "Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy". To ponadregionalne badanie wynika z zapisów strategii rozwoju obu województw oraz Porozumienia Marszałków dotyczącego utworzenia Makroregionu Polski Centralnej. Celem badania jest określenie potencjałów rozwojowych i związków funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy oraz kosztów i korzyści z powstania układu bipolarnego.

Do tej pory odbyły się 3 spotkania konsultacyjne pracowników ROT WŁ oraz MOT: 26 czerwca 2013 r., 27 listopada 2013 r. oraz 30 stycznia 2014 r.

Ponadto wyłoniony został ekspert zewnętrzny, z którym odbył się cykl konsultacji mający na celu opracowanie metodologii badania.

  • 2013-11-04 13:47:00

  • ROT

  • brak załączników