2013-10-13

Spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

W dniach 7-8 października 2013 r., odbyło się spotkanie organizowane przez Krajowe Obserwatorium Terytorialne, dotyczące podsumowania prac nad badaniem potencjałów i specjalizacji polskich regionów. Publikacja województwa łódzkiego, będąca wkładem do badania ogólnokrajowego została bardzo pozytywnie przyjęta przez MRR.

Ponadto, omawiano także kwestie finansowania ROT-ów oraz projekty do planu pracy KOT na rok 2014. Przedstawiono także nowe portale bazodanowe: STRATEG, MojaPolis, Nasza Kasa.