2014-05-09

Spotkanie Grupy roboczej ds. monitorowania polityk publicznych

W dniu 7 maja 2014 roku w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. monitorowania polityk publicznych. W spotkaniu uczestniczyło 10 członków Grupy roboczej oraz pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Spotkanie otworzyła i powitała zebranych gości pani Ewa Paturalska – Nowak, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi – Przewodnicząca Grupy roboczej.

Na wstępie Pani Dyrektor opowiedziała o koncepcji funkcjonowania regionalnych obserwatoriów terytorialnych. Działające w poszczególnych województwach obserwatoria, umiejscowione w strukturach urzędów marszałkowskich lub jednostkach organizacyjnych samorządu województwa (czego przykładem jest Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego) współpracują z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym, utworzonym w strukturach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Następnie pani Dyrektor przedstawiła prezentację pt.: „Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego – informacja o projekcie 5.2.1 POKL, realizowanych zadaniach i budowie sieci współpracy”. Poruszane zagadnienia dotyczyły:

 • Informacji o projekcie systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim”, którego realizatorem jest Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
 • Zadań realizowanych w ramach ww. projektu, w tym m. in. zadania „Wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych”
 • Informacji na temat powołanych Uchwałami Zarządu Województwa Łódzkiego dwóch grup: Regionalnego Forum Terytorialnego oraz Grupy roboczej ds. monitorowania polityk publicznych
 • Koncepcji systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej i realizacji polityk publicznych
 • Tworzonej sieci współpracy dla pozyskiwania danych spoza statystyki publicznej
 • Budowy portalu internetowego, jako narzędzia gromadzenia i wizualizacji danych pozyskiwanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne
 • Monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 i stworzonej w tym celu bazy wskaźników i możliwości współpracy z Departamentami w tym zakresie
 • Przedstawienia zarysu opracowywania Raportów z monitorowania Strategii i informacji niezbędnych do pozyskiwania z Departamentów w zakresie realizowanych strategii i programów sektorowych

 

Po prezentacji Pani Dyrektor zachęciła uczestników spotkania do dyskusji. Jednocześnie podkreśliła znaczenie dalszej współpracy dla stworzenia docelowo efektywnego systemu monitorowania polityk publicznych.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime prezentacja na spotkanie grupy roboczej 1,41 MB pobierz
 • 2014-05-09 10:44:42

 • POKL , ROT

 • 1 załącznik