2020-12-30

Raport z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 (dalej: RSI LORIS) została przyjęta 26 kwietnia 2013 roku Uchwałą nr XXXV/680/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego. Istotą dokumentu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wzmacnianie współpracy przedsiębiorstw (w szczególności MSP), jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu i administracji oraz promocja szeroko rozumianej innowacyjności we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej. Samorząd Województwa Łódzkiego pełni rolę głównego koordynatora i realizatora zapisów Strategii. Prowadzona przez Samorząd Województwa Łódzkiego polityka rozwoju innowacyjności wymaga współpracy ze strony wielu podmiotów działających w sferze gospodarczej i naukowej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Obecna, 3 edycja raportu, obejmuje realizację LORIS 2030 w latach 2018-2019. Na raport składają się:

 • diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących innowacyjności;
 • poziom realizacji celu głównego i wskaźników kontekstowych;
 • stan realizacji RSI LORIS 2030, w tym:
  • realizację wskaźników strategicznych, 
  • Realizację projektów współfinansowanych ze środków UE,
  • Realizację działań prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz jednostki podległe,
  • Realizację wskaźników operacyjnych;
 • Podsumowanie.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Raport z realizacji RSI LORIS (2020) 3,71 MB pobierz