2020-02-06

Zakończenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkie 2030

Proces konsultacji społecznych projektu Strategii rozpoczął się w dniu 29 listopada 2019 r. na postawie Uchwały Nr 1556/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko celem przedłożenia do konsultacji społecznych i trwał do dnia 8 stycznia 2020 r. Konsultacje zaplanowano w taki sposób, aby zaprezentować założenia dokumentu jak największej liczbie interesariuszy oraz umożliwić szeroką debatę publiczną dotyczącą przyszłych kierunków rozwoju województwa łódzkiego.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można było przekazywać za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag: drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub zgłaszać ustnie do protokołu.

W ramach konsultacji społecznych zorganizowano również sześć spotkań z przedstawicielami  różnych środowisk, w tym m. in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi:

 • 3 grudnia 2019 r. w Łodzi – z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego powiatów: łódzkiego wschodniego, zgierskiego, brzezińskiego, pabianickiego oraz m. Łodzi;
 • 5 grudnia 2019 r. w Łodzi - z przedstawicielami szkolnictwa wyższego, edukacji, instytucji kultury, instytucji ochrony zdrowia, instytucji ochrony środowiska;
 • 10 grudnia 2019 r. w Łodzi – z przedstawicielami przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji z obszaru rolnictwa, transportu i logistyki;
 • 11 grudnia 2019 r. w Piotrkowie Trybunalskim – z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego i m. Piotrkowa Trybunalskiego;
 • 13 grudnia 2019 r. w Łowiczu - z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego powiatów: łowickiego, rawskiego, skierniewickiego, kutnowskiego, łęczyckiego i m. Skierniewice.
 • 16 grudnia 2019 r. w Sieradzu - z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego i poddębickiego.

Ponadto, założenia projektu Strategii zaprezentowane zostały również:

 • w dniu 17 grudnia 2019 r. na posiedzeniu Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego;
 • w dniu 9 stycznia 2020 r. na posiedzeniu Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego na mocy Uchwały nr 1/20 ŁWRDPP z dnia 9 stycznia 2020 r. wydała pozytywną opinię na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • w dniu 20 stycznia 2020 r. na posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • 2020-02-06 11:07:46

 • brak załączników