2019-09-03

Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego w dniu 29 sierpnia 2019 r.

W dniu 29 sierpnia br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odbyło się posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Forum oraz pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Spotkanie dotyczyło projektu nowej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (SRWŁ 2030). Zaprezentowane zostały wstępne założenia Strategii, uwzględniające wyniki przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej województwa, konsultacje eksperckie oraz przyjęte założenia metodologiczne.

Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Grzegorz Schreiber, który powitał wszystkich gości krótkim wprowadzeniem i podziękował za podjęcie się współtworzenia Strategii

Dalszy przebieg spotkania moderował Pan Tadeusz Polak, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.

Głównymi elementami spotkania były dwie prezentacje:

  • „Założenia do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030” poprowadzona przez:

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Anna Szymańska kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego przy Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego,

  • „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 - Główne wyzwania rozwojowe dla regionu” poprowadzona przez zespół Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego: Maciej Bąk, Patrycja Czarnecka, Marta Pabich-Makoska, Anna Szymańska
  • 2019-09-03 08:56:00

  • brak załączników