2019-04-01

II seminarium Partnerów Projektu "Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”

     W dniach 25-26 marca 2019 r. odbyło się II seminarium Partnerów Projektu "Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. W ramach projektu realizowane jest badanie „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem". W seminarium uczestniczyli przedstawiciele 6 zaangażowanych w projekt województw, tj. województwa pomorskiego (lider projektu), kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i łódzkiego.

     Pierwszego dnia seminarium miało miejsce spotkanie partnerów projektu z wykonawcami badania, czyli konsorcjum Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie prof. Przemysława Śleszyńskiego pt. „Ogólna koncepcja i założenia projektu w świetle aktualnych procesów i wyzwań rozwojowych regionów Polski – referat ze szczególnym uwzględnieniem powiązań, relacji i oddziaływań międzymiejskich oraz prognozowanych procesów demograficzno-ekonomicznych”. Następie omawiany był raport metodyczny badania w podziale na 3 komponenty. Szczegółowe założenia metodologiczne Komponentu I dotyczącego potencjału społeczno-gospodarczego i funkcji miast przedstawił również prof. Przemysław Śleszyński. Komponent II badania, w którym analizowane będą warunki życia w miastach w kontekście dostępności wybranych usług omówił prof. Tomasz Komornicki. Ostatni – III Komponent, w ramach którego badane będą relacje przestrzenne i dostępność komunikacyjna miast przedstawił dr Robert Guzik.

     Drugi dzień seminarium poświęcono zagadnieniom związanym z eko-miastem. Zostały one przedstawione przez dr Agnieszkę Rzeńcę. Zaprezentowano wyzwania stojące przed współczesnymi miastami, z uwzględnieniem ruchów miejskich oraz budżetu partycypacyjnego. Seminarium zakończono wizytą studyjną na Księżym Młynie.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime seminarium Łódź 168 KB pobierz
  • 2019-04-01 10:12:51

  • 1 załącznik