2014-04-30

Postęp prac nad badaniem powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy

Wspólne badanie z województwem mazowieckiem zaczyna nabierać prędkości. Na ukończeniu jest część diagnostyczna, wybrane zostały także obszary badań - branża owocowo-warzywną oraz obszar wiedzy i kreatywności. Po rozpoznaniu branży rozpoczęły się prace nad ankietami dla rolników oraz przedsiębiorców.  Ankiety dla rolników zostały skonsultowane z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, po czym przeprowadzone zostało badanie pilotażowe z rolnikami z terenu powiatu zgierskiego.

  • 2014-04-30 11:58:23

  • ROT

  • brak załączników