2014-02-19

Rozpoczęcie badania „Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim”

W styczniu 2014 r. rozpoczęły się prace nad badaniem „Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim”. Wyniki tego badania posłużą do opracowania jednego ze wskaźników Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 – udział powierzchni uzbrojonych terenów inwestycyjnych w powierzchni terenów inwestycyjnych ogółem [%]. Po przeprowadzeniu prac diagnostycznych skonstruowana została ankieta, która zostanie przesłana do wszystkich gmin województwa łódzkiego. Badanie ankietowe zostanie przeprowadzone drogą internetową w wykorzystaniem programu SPSS.