2014-04-30

Spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się posiedzenie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, w którym udział wzięli przedstawiciele BPPWŁ i ROT WŁ. Pierwszy dzień poświęcony został 3 zagadnieniom:

  • prezentacji badania „Przegląd systemów programowania strategicznego w wybranych krajach UE i OECD”
  • przeglądowi polityk regionalnych w państwach UE w kontekście kryzysu
  • najważniejszym zmianom w ramach polityki spójności UE 2014-2020

 

Drugiego dnia obrad omawiano tematykę ściśle związaną ze sferą działalności Krajowego Obserwatorium Terytorialnego. Kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego Anna Szymańska zaprezentowała wyniki „Badania potencjałów i specjalizacji województwa łódzkiego”, stanowiącego element badania o zasięgu krajowym pt. „Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów”. Następnie prof. Jacek Szlachta i prof. Wojciech Dziemianowicz przedstawili raport, stanowiący diagnozę sytuacji wszystkich polskich regionów w zakresie potencjałów rozwoju i specjalizacji, zaś pani Agnieszka Dawydzik omówiła tematykę inteligentnych specjalizacji w procesie programowania perspektywy 2014-2020.

 

Na zakończenie spotkania zaprezentowano plan pracy Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2014, w tym badania przewidziane do realizacji we współpracy z Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi. Dla ROT WŁ wynika z niego opracowanie do czerwca 2014 r. „Przeglądu regionalnego 2013” dla województwa łódzkiego.

 

W załączeniu dostępna jest prezentacja dotycząca Badania potencjałów i specjalizacji województwa łódzkiego oraz program spotkania oraz Plan pracy KOT 2014

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Badanie potencjałów i specjalizacji województwa łódzkiego 2,23 MB pobierz
mime Plan pracy KOT 2014 910 KB pobierz