2017-04-11

Spotkanie poświęcone kształtowaniu Regionalnego Systemu Innowacji Województwa Łódzkiego

Zakres tematyczny spotkania obejmował zagadnienia związane z problematyką kreowania innowacyjności w regionie łódzkim. Zaproszeni Rektorzy łódzkich Uczelni zaprezentowali dorobek ich jednostek naukowych w zakresie działalności innowacyjnej oraz przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie i wdrażanie innowacji. Do barier ekonomicznych i prawnych związanych z prowadzeniem działalności innowacyjnej przez podmioty gospodarcze odnieśli się członkowie Rady Innowacji oraz Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego. Dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości, Pani Ewa Florczyk, przedstawiła zakres działań, realizowanego przez Department, projektu LODZKIE4Busines. Na zakończenie spotkania przedstawiono wyniki badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja on-going wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 (RSI LORIS 2030) poszerzona o ewaluację RSI LORIS 2030 w zakresie poprawności merytorycznej i metodologicznej dokumentu, określającego cele i sposób prowadzenia polityki innowacyjnej w województwie łódzkim", realizowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys Sp. z o. o.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Departamentu ds. Przedsiębiorczości oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w dniu 31.03.2017 r.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Wstępne wnioski z ewaluacji RSI LORIS 2030 7,54 MB pobierz