2014-03-04

Wspólna Strategia województw łódzkiego i mazowieckiego

W dniu 28 lutego 2014 r. przedstawiciele Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego wzięli udział w spotkaniu inaugurującym prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej, które odbyło się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podjęcie prac nad tworzeniem dokumentu jest wynikiem porozumienia podpisanego 13 lipca 2012 r. w Nieborowie przez Marszałków województw łódzkiego i mazowieckiego.

 

W spotkaniu uczestniczyli naukowcy, planiści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację polityki rozwoju z obu regionów. Swoje wystąpienia przedstawili m.in.: Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Rektor Politechniki Łódzkiej – prof. Stanisław Bielecki, Kierownik Katedry Zarządzania Miastem WZ UŁ – prof. Tadeusz Markowski, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi – Ewa Paturalska-Nowak oraz Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego – prof. Zbigniew Strzelecki.

 

Podczas spotkania podkreślano, iż realizacja założeń zawartych w międzyregionalnym porozumieniu o współpracy województw przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Makroregionu Polski Centralnej w Europie. Dokument ma pomóc m.in. w sięganiu przez samorządy obu regionów po pieniądze unijne czy tworzeniu klastrów w ramach gałęzi gospodarczych łączących oba województwa.

 

W załączeniu dostępna jest prezentacja nt. współpracy Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego przy realizacji badania „Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy”.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Prezentacja nt. współpracy Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego przy realizacji badania „Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy” 2,08 MB pobierz
  • 2014-03-04 13:49:00

  • ROT

  • 1 załącznik