2016-10-27

Spotkanie Grupy roboczej ds. monitorowania polityk publicznych w dniu 24 października 2016

W dniu 24 października 2016 roku odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. monitorowania polityk publicznych poświęcone monitorowaniu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkie 2020. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli departamentów Urzędu Marszałkowskiego wskazanych w Uchwale Zarządu Województwa Łódzkiego nr 424/15 z dnia 21 kwietnia 2015 roku. Prócz tego zaproszenie otrzymali przedstawiciele Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. W spotkaniu udział wzięło 20 osób z czego 5 osób stanowili pracownicy BPPWŁ.

            Spotkanie rozpoczęła pani Ewa Paturalska-Nowak, dyrektor BPPWŁ a zarazem przewodnicząca grupy roboczej, od powitania uczestników spotkania oraz przypomnienia celu powołania i składu grupy. Następnie głos zabrał pan Maciej Bąk, który zaprezentował:

  • Nowy układ raportu z monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego

  • Źródła danych raportu

  • Ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej na podstawie wybranych wskaźników statystycznych

  • Poziom realizacji celów SRWŁ w polityce horyzontalnej na przykładzie I filaru SRWŁ – spójności gospodarczej

Następnie omówiono odpowiedzi departamentów i jednostek współpracujących na wysłane pismo dotyczące postępu rzeczowego w realizacji SRWŁ oraz zaprezentowano pokrótce nowe funkcjonalności portalu internetowego ROT.

            Spotkanie grupy roboczej zakończono ustaleniami dotyczącymi terminów dosłania materiałów przez departamenty i jednostki które jeszcze nie odpowiedziały na przesłane pismo a także dyskusją na temat sposobu wypełniania tabeli postępu rzeczowego monitoringu SRWŁ 2020.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime prezentacja 6,37 MB pobierz
  • 2016-10-27 13:53:19

  • ROT

  • 1 załącznik