2014-03-06

Konferencja inaugurująca działalność Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego

Dnia 3 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy odbyła się konferencja inaugurująca działalność Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego powołanego Uchwałą nr 1785/13 Zarządu Województwa Łódzkiego.

W konferencji udział wzięli Marszałek Województwa Łódzkiego pan Witold Stępień – przewodniczący Forum, przedstawiciele świata nauki, jednostek samorządu terytorialnego oraz najważniejszych instytucji działających na rzecz rozwoju regionu łódzkiego – członkowie Forum, prowadząca spotkanie Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego pani Ewa Paturalska-Nowak, z-ca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UM Małgorzata Zakrzewska oraz pracownicy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego.

Regionalne Forum Terytorialne jest organem opiniodawczo-konsultacyjnym Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie planowania i monitorowania rozwoju regionu. Stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji między osobami reprezentującymi różne instytucje zaangażowane w rozwój regionalny. Jego utworzenie wynika z zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie oraz Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Celem Forum jest prowadzenie publicznej debaty wokół kluczowych zagadnień dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, prowadzonej polityki rozwoju i oceny jej efektów.

W trakcie konferencji przedstawiono materiały dotyczące: uwarunkowań i idei działania Regionalnego Forum Terytorialnego, zakresu działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego, Raportu z Monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 wraz z oceną sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawianymi na spotkaniu:

  • Regionalne Forum Terytorialne - uwarunkowania powstania, zadania
  • Regionalne Obserwatorium Terytorialne - cele i kierunki działań, informacje o projekcie 5.2.1. POKL, realizowane badania
  • Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 wraz z oceną sytuacji społeczno-gospodarczej
  • Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

 

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Regionalne Forum Terytorialne - uwarunkowania powstania, zadania 585 KB pobierz
mime Regionalne Obserwatorium Terytorialne - cele i kierunki działań, informacje o projekcie 5.2.1. POKL, realizowane badania 2,38 MB pobierz
mime Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 wraz z oceną sytuacji społeczno-gospodarczej 12,9 MB pobierz
mime Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 10,2 MB pobierz