2016-07-14

Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej i srebrnej gospodarki

Publikacja zwarta "Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej i srebrnej gospodarki" przedstawia wyniki dwóch badań:

Badanie dotyka problematyki „zielonego wzrostu”. Jego głównym efektem jest rozpoznanie działań podejmowanych w obszarze zielonej gospodarki w województwie łódzkim.  Przeprowadzony rekonesans branż i dziedzin działalności umożliwił dotarcie do zawodów i specjalności identyfikowanych z zielonymi miejscami pracy. Konsekwencją obranego kierunku poszukiwań jest nakreślenie zbioru umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które wydają się być niezbędne dla procesu przejścia na zrównoważony ze środowiskiem naturalnym rozwój gospodarczy naszego województwa.

Wyzwania związane ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa koncentrują się na uwzględnianiu potrzeb osób starszych zarówno tych wymagających opieki jak i tych, które pozostają samodzielne i aktywnie społecznie. Prezentowane badanie pozwoliło uzupełnić obraz zapotrzebowania na pracę w województwie łódzkim w kontekście obecnej sytuacji demograficznej regionu. Zidentyfikowane zostały „białe miejsca pracy” funkcjonujące w obszarze usług opiekuńczo-medycznych dla osób starszych oraz miejsca pracy związane z usługami spełniającymi potrzeby aktywnych społecznie seniorów.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Publikacja zwarta 3,66 MB pobierz