Projekty RPO WŁ 2014-2020

Osie priorytetowe RPO WŁ 2014-2020Projekty RPO można porządkować klikając na nagłówki tabeli oraz wyszukiwać po poszczególnych kolumnach w polach wyszukiwania znajduujących się pod nagłówkiem tabeli

OŚ PRIORYTETOWATYTUŁ PROJEKTUBENEFICJENTWOJEWÓDZTWOPOWIATGMINAWARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM W ZŁWARTOŚĆ UNIJNEGO DOFINANSOWANIA W ZŁDATA ROZPOCZĘCIA i ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU
41-50 / 1257 show all
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarkaPODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE MOSZCZENICKICH TERENÓW INWESTYCYJNYCH (MTI)GMINA MOSZCZENICAŁÓDZKIEpiotrkowskiMoszczenica6507930.04497350.02016-09-01 - 2019-10-31
Włączenie społecznePO STRONIE RODZINY - ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE SIERADZKIMPOWIAT SIERADZKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERADZUŁÓDZKIEsieradzki471793.75400743.752016-01-01 - 2017-09-30
Włączenie społeczneOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZFUNDACJA INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICHŁÓDZKIEłaski łódzki wschodni opoczyński pabianicki rawski tomaszowski zduńskowolski5171400.854395690.722018-01-01 - 2020-12-31
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarkaOPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU EKSPORTU W CELU INTERNACJONALIZACJI FIRMY ARES BRACIA MACIOŁEKARES BRACIA MACIOŁEK SP. Z O.O.ŁÓDZKIEPiotrków TrybunalskiPiotrków Trybunalski76260.031000.02016-06-01 - 2016-11-30
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarkaOPRACOWANIE MODELU BIZNESOWEGO FIRMY ARES BRACIA MACIOŁEK SP. Z O.O.ARES BRACIA MACIOŁEK SP. Z O.O.ŁÓDZKIEPiotrków TrybunalskiPiotrków Trybunalski92250.037500.02017-07-01 - 2017-12-31
Ochrona środowiskaOGRANICZENIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POPRZEZ REWALORYZACJĘ GMINNEGO PARKU W ZAPOLICACH I UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA NA ISTNIEJĄCYCH SZLAKACH TURYSTYCZNYCHGMINA ZAPOLICEŁÓDZKIEzduńskowolskiZapolice1525190.891042840.332016-04-01 - 2019-12-31
Gospodarka niskoemisyjnaODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GORZKOWICEGMINA GORZKOWICEŁÓDZKIEpiotrkowskiGorzkowice2743237.172067288.352016-10-01 - 2018-12-31
Gospodarka niskoemisyjnaODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GOMUNICEGMINA GOMUNICEŁÓDZKIEradomszczańskiGomunice1590472.51232874.792017-11-07 - 2018-12-31
Gospodarka niskoemisyjnaOdnawialne źródła energii budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 105, 3 kWp zlokalizowanej na terenie przedsiębiorstwa Perlipol Sp. J. w Bełchatowie"PERLIPOL K.KUŚMIEREK, G.DERLATKA, J. BENBEN" SPÓŁKA JAWNAŁÓDZKIEbełchatowskiBełchatów653007.0445956.02019-01-01 - 2020-02-01
Infrastruktura dla usług społecznychNOWY SPRZĘT MEDYCZNY TO LEPSZA JAKOŚĆ I KOMPLEKSOWOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG W SZPITALU POWIATOWYM W RADOMSKUSZPITAL POWIATOWY W RADOMSKUŁÓDZKIEradomszczańskiRadomsko8437318.76243615.842017-01-01 - 2018-09-30