Projekty RPO WŁ 2014-2020

Osie priorytetowe RPO WŁ 2014-2020Projekty RPO można porządkować klikając na nagłówki tabeli oraz wyszukiwać po poszczególnych kolumnach w polach wyszukiwania znajduujących się pod nagłówkiem tabeli

OŚ PRIORYTETOWATYTUŁ PROJEKTUBENEFICJENTWOJEWÓDZTWOPOWIATGMINAWARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM W ZŁWARTOŚĆ UNIJNEGO DOFINANSOWANIA W ZŁDATA ROZPOCZĘCIA i ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU
1-10 / 1257 show all
Gospodarka niskoemisyjnaTERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY NOWOSOLNAGMINA NOWOSOLNACały Kraj1924200.27874916.252016-10-14 - 2018-11-30
Infrastruktura dla usług społecznychWdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w OzorkowieGMINA OZORKÓWCały Kraj799992.0552840.02017-09-01 - 2018-09-30
Gospodarka niskoemisyjna„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINACH ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO – ETAP II”ZWIĄZEK GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGOCały Kraj3886529.42670014.12016-07-11 - 2018-11-30
Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionuRealizacja „PARKU LINOWEGO” na terenie zabytkowego parku zamkowego w UniejowiePRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „TERMY UNIEJÓW” SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UNIEJOWIECały Kraj706244.0465615.02016-06-01 - 2017-11-30
Gospodarka niskoemisyjnaKompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Łęczyca GMINA MIASTO ŁĘCZYCACały Kraj2077515.521543074.282015-10-29 - 2017-12-15
Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionuRealizacja „PARKU LINOWEGO” na terenie zabytkowego parku zamkowego w UniejowiePRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „TERMY UNIEJÓW” SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UNIEJOWIECały Kraj706244.0465615.02016-06-01 - 2017-11-30
Gospodarka niskoemisyjnaTERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TUSZYNGMINA TUSZYNCały Kraj5980931.642849764.662015-12-28 - 2020-12-15
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarkaNowatorska oferta na bazie tkaniny z włókna kazeinowego„TEXPOL” ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCały Kraj5728725.02049300.02016-12-01 - 2018-03-10
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarkaWDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI PÓŁMASEK PRZEZ OXYLINE SP. Z O.O.OXYLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCały Kraj4428000.01980000.02016-12-01 - 2018-01-31
Gospodarka niskoemisyjnaZAKUP INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ SŁONECZNĄ I WIATROWĄ W CELU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ Z OZEABIMEX SP. Z O.O.Cały Kraj1088673.0662865.02017-12-01 - 2019-12-31