Projekty RPO WŁ 2014-2020

Osie priorytetowe RPO WŁ 2014-2020Projekty RPO można porządkować klikając na nagłówki tabeli oraz wyszukiwać po poszczególnych kolumnach w polach wyszukiwania znajduujących się pod nagłówkiem tabeli

OŚ PRIORYTETOWATYTUŁ PROJEKTUBENEFICJENTWOJEWÓDZTWOPOWIATGMINAWARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM W ZŁWARTOŚĆ UNIJNEGO DOFINANSOWANIA W ZŁDATA ROZPOCZĘCIA i ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU
1-10 / 1257 show all
Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzyRozwój działu badawczo-rozwojowego Master Pharm S.A. poprzez zakup infrastruktury B+RMASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNAŁÓDZKIEŁódźŁódź2113263.0773145.02017-11-01 - 2018-06-30
Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzyOPRACOWANIE, BADANIE I WYKONANIE PROTOTYPU PRZETWORNICY PSNK-1 DLA POJAZDÓW KOLEJOWYCHZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ „WOLTAN” SP. Z O.O.ŁÓDZKIEŁódźŁódź826515.0418897.52017-02-01 - 2019-12-31
Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzyINFRASTRUKTURA B+R DO ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI FIRMYLABORATORIUM DROGOWE WOJCIECH BOGACKIŁÓDZKIEłódzki wschodniRzgów664556.7297159.52017-09-25 - 2018-03-31
Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzyInfrastruktura B+R dla rozwoju innowacyjnych produktówPROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEWICZŁÓDZKIEŁódźŁódź2029500.0575750.02017-10-01 - 2018-12-31
Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzyROZWÓJ FABRYKI KOSMETYKÓW VENITA POPRZEZ ZAKUP INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ DO WŁASNEGO LABORATORIUM ZAKŁADOWEGO W CELU PROWADZENIA WŁASNYCH PRAC BADAWCZYCH NAD INNOWACYJNYMI PRODUKTAMI KOSMETYCZNYMI„VENITA” FABRYKA KOSMETYKÓW SP. Z O.O.ŁÓDZKIEŁódźŁódź339480.0124200.02017-05-01 - 2018-12-31
Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzyROZBUDOWA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ W FIRMIE TECHNOLOGIE GALWANICZNE SP. Z O.O.TECHNOLOGIE GALWANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄŁÓDZKIEŁódźŁódź1758900.0786500.02017-07-01 - 2018-12-31
Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzyOpracowanie innowacyjnej metody wytwarzania przetworów pomidorowych w oparciu o naturalne składnikiZPOW AGROS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAŁÓDZKIEłowickiŁowicz5287535.01998854.02017-02-01 - 2019-01-25
Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzyOpracowanie i badania kliniczne urządzenia do stymulacji nerwu błędnego w leczeniu choroby Alzheimera - VGuard NEUROMEDICAL SP. Z O.O.ŁÓDZKIEłódzki wschodniNowosolna6079706.493348671.62017-09-01 - 2019-08-31
Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzyMSPR-4.0 - modułowy system pomiaru i regulacji parametrów mediów gazowych i ciekłych"INTEGROTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄŁÓDZKIEŁódźŁódź4218387.02849320.02017-02-01 - 2018-12-31
Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzyOpracowanie przez GroMar Sp. z o.o. rozwiązań metodycznych, funkcjonalnych i technologicznych na potrzeby środowiska edukacyjnego opartego na wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistościGROMAR SP. Z O.OŁÓDZKIEŁódźŁódź1009600.0605760.02017-09-01 - 2019-06-30