Projekty RPO WŁ 2014-2020

Osie priorytetowe RPO WŁ 2014-2020Projekty RPO można porządkować klikając na nagłówki tabeli oraz wyszukiwać po poszczególnych kolumnach w polach wyszukiwania znajduujących się pod nagłówkiem tabeli

OŚ PRIORYTETOWATYTUŁ PROJEKTUBENEFICJENTWOJEWÓDZTWOPOWIATGMINAWARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM W ZŁWARTOŚĆ UNIJNEGO DOFINANSOWANIA W ZŁDATA ROZPOCZĘCIA i ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU
1-10 / 1401 show all
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionieRehabilitacja drogą do aktywności zawodowejMAGDALENA LESZCZYŃSKAŁÓDZKIEŁódźŁódź1563840.01329264.02018-03-01 - 2020-12-31
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionieSzybkie reagowanie to działanie!NAVIGATOR INTERNATIONAL SP. Z O.O.ŁÓDZKIE790068.0671557.82018-09-01 - 2019-05-31
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionieZ nami wrócisz do gry!PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄŁÓDZKIE744663.0632963.552018-05-01 - 2018-12-31
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regioniePonowny start-kompleksowy outplacement w województwie łódzkimTERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKIŁÓDZKIEŁódźŁódź784413.0666751.052018-05-01 - 2019-01-31
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionieAdaptuj się zawodowoNS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄŁÓDZKIEŁódźŁódź764294.7649650.492018-05-01 - 2019-02-28
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionieZMIEŃ NA LEPSZEPULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄŁÓDZKIE635796.6540427.112018-05-01 - 2018-12-31
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionieADAPTACJA I ROZWÓJ - program outplacement w woj. łódzkim4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZINĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄŁÓDZKIE1161024.0986870.42018-01-01 - 2019-12-31
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionieNie zwalniaj po zwolnieniuNS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄŁÓDZKIEŁódźŁódź860065.5731055.672018-05-01 - 2019-02-28
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionieTwoja droga do zatrudnieniaVISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄŁÓDZKIE820167.0697141.952018-05-01 - 2019-01-31
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionieNowe możliwości na rynku pracy - kompleksowy program wsparcia dla nauczycielek i pracowników instytucji sektora oświaty z województwa łódzkiegoMIĘDZYNARODOWA FUNDACJA KOBIETCały Kraj1603852.271363274.422018-03-01 - 2019-10-31

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020