2019-09-03
Rft

Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego w dniu 29 sierpnia 2019 r.

W dniu 29 sierpnia br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odbyło się posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Forum oraz pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Spotkanie dotyczyło projektu nowej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (SRWŁ 2030).

więcej

2019-08-28
Rft

Spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 29 sierpnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, sala 104, odbędzie się spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego.

więcej

2017-03-22
Rft

Spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego w dniu 20 marca 2017 r.

W dniu 20 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego.

więcej

2016-04-04
Rft

Spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego w dniu 24 marca 2016 r.

W dniu 24 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się połączone spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego oraz Grupy roboczej do spraw monitorowania polityk publicznych. Spotkanie poświęcone było politykom sektorowym opracowanym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji, biogospodarce oraz współpracy ponadregionalnej w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030.

więcej

2015-04-28
Rft

Spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego w dniu 24 kwietnia 2015 r.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego odbyło się połączone spotkanie RFT oraz Grupy roboczej ds monitorowania polityk publicznych.

więcej

2015-04-25
Rft

Zmiana Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie powołania Regionalnego Forum Terytorialnego

więcej

2015-03-12
Rft

Spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego 10 marca 2015

W dniu 10 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się połączone spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego i Grupy roboczej do spraw monitorowania polityk publicznych poświęcone tematyce odnawialnych źródeł energii.

więcej

2014-11-19
Rft

Spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego 05.11

W dniu 5 listopada 2014 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi odbyły się warsztaty Regionalnego Forum Terytorialnego, organizowane w ramach porozumienia, przez Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI), działającym przy Społecznej Akademii Nauk, reprezentowanym przez panią prof. dr hab. Annę Rogut i pana prof. dr hab. Bogdana Piaseckiego oraz Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego, BPPWŁ. 

więcej

2014-11-19
Rft

Spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego 29.10

29 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się połączone spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego i grupy roboczej do spraw monitorowania polityk publicznych.

więcej

2014-10-01
Rft

Konferencja Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego 26.09

W dniu 26 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyła się konferencja Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego, współorganizowana przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Społeczną Akademię Nauk, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI.

więcej