2015-06-30
%c5%82%c3%b3dzkiemazowieckie

Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy

więcej

2015-06-30
%c5%82%c3%b3dzkie %c5%9bwi%c4%99tokrzyskie

Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych

więcej

2015-01-09
%c5%82%c3%b3dzkiemazowieckie

Ekspertyza "Oszacowanie kosztów i korzyści dla obszaru metropolitalnego Łodzi wynikających z powstania układu bipolarnego" - raport końcowy

więcej

2015-01-09
%c5%82%c3%b3dzkie %c5%9bwi%c4%99tokrzyskie

Ekspertyza "Określenie kosztów i korzyści wynikających z funkcjonowania łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych" - raport końcowy

więcej

2014-08-04
Iob

Atrakcyjność IOB

więcej

2014-08-04
Kretaywny

Potencjały przemysłów kreatywnych w ŁOM

więcej

2014-08-04
Tereny inwestycyjne

Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim

więcej

2014-08-04
Fundusze

Ocena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do końca grudnia 2012 roku w regionie łódzkim

więcej

2014-07-08
Raport pzpw%c5%82

Raport z realizacji celów i kierunków polityki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego, zawartych w aktualizacji PZPWŁ (lata 2009-2012)

więcej

2014-07-08
Srw%c5%82

Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020

więcej